چوب ترمووود

چوب نما

چوب نماچوب نماچوب جزء مصالحی می باشدکه ازگذشته تا امروزدرصنعت یاساختمان سازی و نماسازی مورداستفاده قرارگرفته است.چوب نما یاهمان چوب ترمووود نسبت به دیگرمصالح ساختمانی سبک تربوده هم چنین دارای استحکام ومقاومت بالامی باشد.از دیگرخواص…
ترموود دیاوود

چوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشک

چوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشکچوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشکچوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشک در رده سخت چوب ها دسته بندی می شود.چوب عش پس ازعملیات ترمو شدن تبدیل به متریالی خواهدشدکه برای کف سازی درمحیط های بازوبسته،کناره های…