پروژه آقای اصغری
‏‌‎محل پروژه : اقدسیه- تهران
‏‌‎متراژ پروژه :35متر مربع
‏‌‎پروفیل:
SHP 16*92
SHP 19*117
DECK 26*117
‏‌‎رنگ:5050 Tikkurila
مجري : اجرا شده توسط تيم فني DIAWOOD