چوب سونا خشک

چوب سونا خشک قیمت سونا خشک ترموود سونا

چوب سونا خشک : قبل ازتوضیح راجب انتخاب چوب سونا باید یک تعریف کلی ازسونا خشک ذکرکنیم:

سوناخشک به اتاقی گفته می شود که تمام سطوح آن (دیوارها،کف،سقف) با لایه های چوبی پوشیده شده ودمای داخل اتاق به صورت کنترل شده بین 45 تا 70 درجه سانتیگراد می باشد.

معمولا به وسیله هیترهای گازی وبرقی دمای سونا خشک کنترل می شود.

سونامکانی برای آرامش روح وجسم و تجدید قوا ذهنی و جسمی می باشد.

در ساخت سونا خشک حتما باید ازمتریال چوب به دلیل انتقال حرارت پایین استفاده شود.

چوب سونا خشک
sauna
THERMOWOOD

حال به انتخاب چوب سونا می پردازیم:

چوب ترمووود باکمترین گره یا بدونه گره برای سونا خشک باید استفاده شود.

به این دلیل ترمووود بدونه گره مدنظرمی باشد چون درقسمتهایی که چوب ترموود دارای گره است تجمع حرارت بیشتر می باشد ودرهنگام تماس بابدن ممکن است باعث سوختگی وصدمه شود.

بهترین گزینه برای انتخاب چوب سونا چوب ترمووود درختان سرو،کاج،صنوبر وسکویا می باشد.

درساخت سونابه هیچ عنوان استفاده ازتخته های چندلایه و روکش های چوبی وپوسته درختان توصیه نمی شود.

یکی ازنکاتی که درانتخاب چوب سونابایدحتمادرنظرگرفته شوداین است که:

جدا از نوع چوب ترمووود مورداستفاده برای ساخت سوناخشک به هیچ عنوان نبایدرطوبت چوب ترمووود شده بیش از 10درصدباشد.

باتوجه به این نکته هرچه رطوبت چوب ترموودبه صفرنزدیک تر باشددوام واستحکام آن بالاتربوده وکارایی بهتری دارد.

در انتخاب چوب سونابهتراست ازچوب درختان نرم بابرگ های سوزنی مانندکاج استفاده شود.

چوب درختان سخت و پهن برگ درمعرض گرما زودترآب شده وتردوشکننده می شوند.

درساخت سوناخشک بهتراست ازپروفیل هایی استفاده کنیم که ابزارخورده باشندمثلا داری فاق و زبانه (utvوuts) باشندتاکمترین میزان مصرف پیچ راداشته باشند.

پیچ به علت فلزی بودن انتقال حرارت زیادی داردودر صورت تماس با بدن احتمال سوختگی و آسیب وجود دارد.

برای رنگ آمیزی چوب سونا باید این نکته را مدنظر قرارداد که ازرنگ های شیمیایی و صنعتی به دلیل تماس مستقیم با پوست و سرطان زا بودن ، این رنگ ها استفاده نشود.

و تاجایی که ممکن است ازچوب بدون رنگ استفاده شود.

یکی ازمزایاهای چوب ترمووود عدم نیازبه رنگ می باشد.

در صورت نیاز به رنگ آمیزی چوب ترمووود از رنگ های مخصوص سونا استفاده شود.

مجموعه دیاوود با کادری مجرب وحرفه ای در زمینه های طراحی،نصب و اجرای سونا خشک این اطمینان را به شمامشتریان گرامی می دهدکه با کمترین هزینه استانداردترین و زیباترین سونا را برای شما اجرا می کنیم.