نوشته‌ها

کار با ترمو,ود در واحد صنعتی

کار با ترمووود در واحد های صنعتی

کار با ترمووود در واحد های صنعتی به چندین بخش تقسیم می شود که در این مقاله سعی می شود به طور کامل تشریح شود. مبانی کار با ترمووود در واحد های صنعتی به طور کلی برای حمل و نقل چوب ترمو نسبت به چوب های سوزنی برگ خشک شده در کوره…

پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترمووود

پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت ترمووود مبانی کیفیت چوب مصرفی تاثیر زیادی بر کیفیت نهایی ترمووود دارد.اصولا از همه گونه های چوبی می توان ترموود تولید کرد. هرچند پارامترهای موثر در فرایندتولید ترمووود برای هر گونه چوبی باید به صورت…