نوشته‌ها

رنگ ترمووود

رنگ ترموود

رنگ ترموود:چوب درخت کاج پس ازعملیات ترمو شدن استاندارد دربرابرتمام شرایط جوی ازقبیل باران و برف کاملامقاوم بوده وتنها اشعهUVخورشیدمی تواندبرروی چوب تاثیرات نامطلوبی داشته باشد.رنگ استاندارد و مخصوص ترمووود که ضداشعه یو وی(UNTI UV) می باشد…