نوشته‌ها

چوب نما ترمووود

چوب ترمو

چوب ترموچوب ترمو :از دیرباز که انسان چوب را به صورت خام استفاده می کرد تا امروز که به روشهای علمی و پیچیده ای درفرآوری چوب رسیده است زمان زیادی می گذرد.در چند دهه گذشته با کمک تکنولوژی و دانش فرآوری چوب انسان توانسته بیشترین میزان ا…
قیمت ترموود

قیمت ترمووود

قیمت ترمووودقیمت ترمووود1.اولین گزینه درتعیین قیمت ترمووود ضخامت چوب می باشد.به این معناکه هرچه ضخامت چوب ترموشده بیشترباشدقیمت چوب بالاتر می رود.2.دومین گزینه درتعیین قیمت ترمووود گونه چوب ترمو شده می باشد.مثلا قیمت چوب ترموو…