نوشته‌ها

ترموود دیاوود

چوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشک

چوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشکچوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشکچوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشک در رده سخت چوب ها دسته بندی می شود.چوب عش پس ازعملیات ترمو شدن تبدیل به متریالی خواهدشدکه برای کف سازی درمحیط های بازوبسته،کناره های…