بام سبز یا روف گاردن

ترمووود روف گاردن

بام سبز یا روف گاردن

بام سبز یا روف گاردن

طراحی و اجرای فضای سبز بر رو ی پشت بام ها و تراس ها به نام بام سبز یا روف گاردن معروف است.

از لحاظ لغوی کلمه ROOF(روف) به معنای بام و GRDEN(گاردن)به معنای باغ و گلستان می باشد.

ترکیب این دوکلمه باهم ROOFGARDEN به معنای بام سبز،بام باغ یابام گلستان می باشد.

برای ساخت بام سبز یاروف گاردن متریال های زیادی وجوددارد.

اما مهمترین عامل درانتخاب متریال مناسب برای ساخت روف گاردن سبک بودن متریال می باشد.

چوب ترمووود یا چوب نما علاوه برسبکی دارای استحکام ودوام بالا،ضدرطوبت،ضدحشرات وضدقارچ و… می باشد.

 چوب ترمووود یا چوب نما بهترین انتخاب برای ساخت بام سبز یا روف گاردن به شمار می رود.

روف گاردن مکانی برای استراحت و آرامش درساختمان می باشد

حس گرمی و آرامش ازخصوصیات مهم چوب ترموود می باشد.

درساخت روف گاردن بایدنهایت دقت رادرکف سازی به خرج دادتا ازتجمع آب زیرلایه هاجلوگیری شود.

انتخاب گیاه برای روف گاردن بایدبسیارعلمی وهوشمندانه نسبت به شرایط محیطی وآب وهوایی منطقه صورت گیرد.

پوشش گیاهی دربام سبز یاروف گاردن بایددربرابرشرایط محیطی گرمای خورشید،سرماویخ زدگی دوامکافی را داشته باشد.

از مزایا های بام سبز یا روف گاردن می توان به موارد زیراشاره نمود:

  • افزایش  محدوده زندگی و فضای مفیدساختمان
  • ایجادیک فضای سبزوزیبادراطراف ساختمان
  • روف گاردن مانندیک عایق حرارتی برودتی عمل می کندواز اتلاف انرژی جلوگیری می کند.
  • کاهش دی اکسیدکربن هواوتولیداکسیژن
  • افزایش طول عمربام ساختمان دربرابراشعه خورشید
  • ایجادیک محیط زیباسرسبزوارتقاسطح زندگی
  • بالابردن ارزش ریالی ملک
  • کاهش استرس های ناشی اززندگی شهری
  • عایق صدا برای طبقات پایین
  • کمک به زیبا سازی شهر

مجموعه دیاوود با کادر مجرب و آموزش دیده در زمینه طراحی و اجرای بام سبز یا روف گاردن یکی از ماندگارترین مکان ها را برای شما می سازد.