قیمت ترمووود

قیمت ترمووود قیمت چوب ترموود فنلاندی قیمت ترمود ایرانی

قیمت ترمووود

1.اولین گزینه درتعیین قیمت ترمووود ضخامت چوب می باشد.

به این معنا که هرچه ضخامت چوب ترموشده بیشترباشد قیمت چوب بالاتر می رود.

2.دومین گزینه درتعیین قیمت ترمووود گونه چوب ترمو شده می باشد.

مثلا قیمت چوب ترموود گونه کاج به مراتب پایین تراز ترمووود گونه عش ASH می باشد.

3.سومین گزینه درتعیین قیمت ترمووود گرید یادرجه بندی کیفیت چوب می باشد.

چوب خود دارای گریدهای گوناگونی می باشد که مستقیما برقیمت چوب تاثیرگذارمی باشد.

گونه چوب (از هر نوع درختی) باتوجه به میزان عمرآن ازیک سو وعرض وارتفاع آن ازسوی دیگر

همچنین داشتن یا نداشتن گره، خمیدگی و تاب خوردگی برای تعییین گرید چوب مدنظر می باشد.

چوب درختی که بلندتر،گره کمتر،صاف وبدونه تاب خوردگی باشد به مراتب کم یاب تروگرانترازسایرانواع آن می باشد.

عوامل زیادی درتعیین قیمت نهایی چوب ترموود دخیل هستند از جمله می توان به موارد زیراشاره کرد:

نوع ابزاروبرش کاری روی چوب:

عموما چوب ترمووود به صورت SHP یا همان چهارتراش ساده می باشد.

اما درصورت نیازبه شکل های گوناگونی از جمله UTS،UTV،DECK و…نیزبنابه سفارش مشتری ازمبدا با دستگاه ها وماشین های مختلف به این اشکال تولید وعرضه می گردد.

ازجمله فاکتور های دیگر که روی قیمت ترمووود تاثیردارد وجود قوانین سخت گیرانه برای قطع درختان جنگلی می باشد.

به اینصورت که به ازای قطع هریک درخت شرکت ها وکارخانه های چوب بری موظف به کاشتن ده عدد نهال می باشند.

هزینه های حمل ونقل چوب ازجنگل تا کارخانه هزینه های انرژی و نیروی انسانی ومالیات نیزازدیگرعوامل تاثیرگذاربرقیمت ترمووود می باشند.

همه این عوامل که بیان شد باعث می شود که قیمت چوب ترموود چندان ارزان نباشد.

چوب ترمووود ارزان چوبی هست که یا دارای گرید پایین می باشد یا تحت تاثیر دمای 220 درجه سانتیگراد ترمو نشده.

چوب دربازارجهانی دارای قیمت مشخصی می باشد عرضه چوب باقیمت های غیرواقعی نشان ازعدم آگاهی و به روزنبودن شرکت ها درعرصه چوب می باشد.

قیمت چوب ترموود متاثراز بازارارز نیزمی باشد به این دلیل که معاملات با یورو انجام می شود بالا و پایین رفتن یوربرقیمت ترمووود در ایران تاثیرگذارمی باشد.

از زمان ورود چوب ترموود درایران قیمت ترموود نوسانات زیادی داشته البته به دلیل استقبال زیاد بخصوص درچند سال اخیراز این

متریال زیبا ولاکچری مجموعه دیاوود همیشه سعی نموده کمترین میزان تغییرات درافزایش قیمت ترموود را اعمال نماید.

برای مشاوره در انتخاب چوب ترمووود و همچنین دریافت لیست قیمت ترموود با کارشناسان دیاوود تماس بگیرید.