قیمت ترمووود

قیمت ترموود

قیمت ترمووود

قیمت ترمووود

1.اولین گزینه درتعیین قیمت ترمووود ضخامت چوب می باشد.

به این معناکه هرچه ضخامت چوب ترموشده بیشترباشدقیمت چوب بالاتر می رود.

2.دومین گزینه درتعیین قیمت ترمووود گونه چوب ترمو شده می باشد.

مثلا قیمت چوب ترموود گونه کاج به مراتب پایین تراز ترمووود گونه عش ASH می باشد.

3.سومین گزینه درتعیین قیمت ترمووود گریدیادرجه بندی کیفیت چوب می باشد.

چوب خوددارای گریدهای گوناگونی می باشدکه مستقیمابرقیمت چوب تاثیرگذارمی باشد.

گونه چوب(از هر نوع درختی)باتوجه به میزان عمرآن ازیک سو وعرض وارتفاع آن ازسوی دیگر

همچنین داشتن یانداشتن گره،خمیدگی و تاب خوردگی برای تعییین گریدچوب مدنظر می باشد.

چوب درختی که بلندتر،گره کمتر،صاف وبدونه تاب خوردگی باشدبه مراتب کم یاب تروگرانترازسایرانواع آن می باشد.

عوامل زیادی درتعیین قیمت نهایی چوب ترمووددخیل هستنداز جمله می توان به مواردزیراشاره کرد:

نوع ابزاروبرش کاری روی چوب:

عموماچوب ترمووود به صورتSHPیا همان چهارتراش ساده می باشد.امادرصورت نیازبه شکل های گوناگونی از جمله UTS،UTV،DECK و…نیزبنابه سفارش مشتری ازمبدابا دستگاه هاوماشین های مختلف به این اشکال تولیدوعرضه می گردد.

ترموود گونه کاج ترمووود SHP
ترموود گونه کاج ترمووود SHP ترموود گونه کاج ترمووود SHP

ازجمله فاکتور های دیگر که روی قیمت ترمووود تاثیرداردوجودقوانین سخت گیرانه برای قطع درختان جنگلی می باشد.

به اینصورت که به ازای قطع هریک درخت شرکت ها وکارخانه های چوب بری موظف به کاشتن ده عددنهال می باشند.

هزینه های حمل ونقل چوب ازجنگل تاکارخانه هزینه های انرژی و نیروی انسانی ومالیات نیزازدیگرعوامل تاثیرگذاربرقیمت ترمووود می باشند.

همه این عوامل که بیان شدباعث می شودکه قیمت چوب ترموود چندان ارزان نباشد.

چوب ترمووود ارزان چوبی هست که یادارای گرید پایین می باشد یتحت تاثیر دمای 220 درجه سانتیگرادترمو نشده.

چوب دربازارجهانی دارای قیمت مشخصی می باشدعرضه چوب باقیمت های غیرواقعی نشان ازعدم آگاهی وبه روزبودن شرکت ها درعرصه چوب می باشد.

قیمت چوب ترموود متاثراز بازارارزنیزمی باشدبه این دلیل که معاملات با یورو انجام می شودبالاوپایین رفتن یوربرقیمت ترمووود در ایران تاثیرگذارمی باشد.

از زمان ورودچوب ترمووود درایران قیمت ترموود نوسانات زیادی داشته البته به دلیل استقبال زیاد بخصوص درچندسال اخیراز این متریال زیباولاکچری شرکت دیاوود همیشه سعی نموده کمترین میزان تغییرات درافزایش قیمت ترموود رااعمال نماید.

شرکت DIAWOOD وارکننده مستقیم ترمووود از کشور فنلاند بدونه هیچ گونه واسطی با کیفیت ترین ترمووود فنلاندی را با پایین ترین قیمت به مشتریان خود عرضه می کند.

برای مشاوره در انتخاب چوب ترمووود و همچنین دریافت لیست قیمت ترموودبا کارشناسان دیاوود تماس بگیرید.