محاسبه متراژ چوب ترموود

محاسبه متراژ چوب ترموود

محاسبه متراژ چوب ترموود

محاسبه متراژ چوب ترموود :بسیاری ازمشتریان گرامی هنگام تماس با شرکت به این مشکل برخوردن که نمی دانند چگونه متراژمورد نیازخود را محاسبه نمایند.

لذا این آموزش را در رابطه با محاسبه متراژچوب ترموود درسایت قراردادیم تا شما مشتریان عزیزمحاسبات خود را دقیق ترانجام دهید.

واحد فروش دربازار چوب ترموود مترمربع می باشد ومتریال ترمووود به صورت الوارهای چوبی درطول های مختلف موجود می باشد.

همانطورکه می دانیم برای محاسبه مساحت باید طول وعرض را درهم ضرب نمود.

پس شماعزیزان برای محاسبه مترمربع سطح مورد نظرخود طول وعرض مکان مورد نظر را اندازه گرفته درهم ضرب کنید.

مترمربع به دست آمده مقدارمورد نیازچوب ترمووود می باشد.

  • مثال:برای یک دیوار به طول 4 متر و عرض 3 متر 12 متر مربع چوب ترمووود مورد نیاز می باشد.

اما دربسیاری از پروژهای ترموود با توجه به تعداد شاخه محاسبات صورت می گیرد.

مثلابرای ساخت آلاچیق ترموود یا پرگولا ترموود تعداد n شاخه از پروفیل ترموود x مورد نیاز می باشد.

برای تبدیل تعداد شاخه ازپروفیل ترمووود مورد نظر به متر مربع به صورت زیرعمل می کنیم.

تعدادشاخه مورد نظرضربدر طول شاخه ضربدرعرض شاخه

  • مثال:تعداد 30 شاخه از پروفیل ترموود 4200×117×20 چند متر مربع می باشد؟

برای محاسبه به این صورت عمل می کنیم 30(تعداد شاخه) ضربدر 4.2 (متر طول) ضربدر117/.(عرض چوب بر حسب متر)

14/742=117/.×4/2×30 پس متراژ چوب ترموود مورد نیاز 14 متر و 742سانتی متر مربع می باشد.

حال اگربخواهیم nمتر مربع ازچوب ترموود مورد نظر چند شاخه ترمووود می شود برعکس بالا عمل می کنیم.

  • مثال:14/742متر مربع چند شاخه از پروفیل 4.2×117×20 خواهد شد؟

126=117/.÷ 14/742

30=4/2÷ 126

دقت فرماییدمترمربع یک واحد سطح می باشد وما درمحاسبات قطر یا ضخامت چوب ترمووود را لحاظ نمی کنیم.

ضخامت چوب ترموود رابطه مستقیمی با قیمت ترموود دارد به این صورت که هرچه ضخامت بیشترشودقیمت ترموود بالاترمیرود.

در صورت نیاز به مشاوره و بر آورد متراژ دقیق ،همچنین بازدید از پروژه شما می توانید با مجموعه DIAWOOD تماس حاص فرمایید.