چوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشک

ترموود دیاوود

چوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشک

چوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشک

چوب ترمووود اش(ASH) یا زبان گنجشک در رده سخت چوب ها دسته بندی می شود.

چوب عش پس ازعملیات ترمو شدن تبدیل به متریالی خواهدشدکه برای کف سازی درمحیط های بازوبسته،

کناره های استخر،مسیرهای ساحلی،کف تراس ها،محوطه های باغ ونمای چوبی ساختمان بسیارمناسب واستانداردمی باشد.

چوب اش ASH همانند چوب پاین PINE درانواع پروفیل های SHP-UTV-UTSو… تولیدوبه بازارعرضه می گردد.

ترمووود اش ASH نیز همانند ترموود پاین PINE بیشترین مصرف را برای پروفیل SHP یا همان چهارتراش ساده دارد.

چوب ترمووود اش به غیر از الوارکه درطول وعرض های مختلفی در بازار موجود می باشد به صورت تایل یا کف پوش نیز موجود می باشد.

به دلیل مقاومت بالای چوب اش در برابر ضربه و خراشیدگی به راحتی می توان هم به صورت الوار هم به صورت تایل در کف مورد استفاده قرار گیرد.

پارکت ترمووود اش به صورت فاق و زبانه دار می باشد و به راحتی داخل هم قفل شده و فضای بسیار گرم و زیبای را ایجاد می کند.

تایل ترموود ASH
تایل ترموود ASH تایل ترمووود ASH
تایل گومی
تایل گومی تایل ترمووود