نوشته‌ها

کوره ترموود تولید ترموود قیمت ترموود ترمووود

فرایند تولید چوب ترمووود

فرایند تولید چوب ترمووود ترمووود به روشی که توسط شرکت VTT معرفی و توسعه داده شد تولید می شود. براین اساس چوب تا دمای حداقل 180 درجه سانتی گراد با بخار حرارت داده می شود. بخار مورد استفاده علاوه بر حفاظت چوب از صدمه دیدن موجب ت…